การประกันภัยสินค้าทางทะเลจะให้ความคุ้มครองสินค้าที่ขนส่งทางอากาศยาน หรือ ทางเรือ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

กรมธรรม์การประกันภัยสินค้าทางทะเลของเอฟพีจีจะส่งเสริมการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์สำหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ

เมื่อมีการประกันภัยสินค้าทางทะเล สำหรับสินค้าที่ขนทางพื้นดิน ทางทะเล หรือ ทางอากาศ บริษัทสามารถคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายถึงระดับสูงสุด

 

สรุปการประกันสินค้าทางทะเล

กรมธรรม์ภายใต้แผนกสินค้าทางทะเล
 • การประกันภัยสินค้าทางทะเล
 • การประกันภัยความรับผิดของผู้รับขนสินค้า
 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • การประกันภัยความรับผิดของธุรกิจการขนส่งสินค้า
 • การประกันภัยสินค้าทางทะเลสำหรับงานโครงการ (รวมถึง การล่าช้าในการก่อสร้าง)
 • การประกันภัยตัวเรือ
 • การประกันภัยการขนส่งสต็อกสินค้าในระหว่างโซ่การผลิต
 • การประกันภัยสินค้าทางทะเลสำหรับสินค้าเทกอง
 • การประกันภัยสินค้าทางทะเลสำหรับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
 
สินค้าที่บริษัทรับประกัน
 • เครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้า
 • อุปกรณ์เครื่องเสียง
 • อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์
 • เครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบทางชีวภาพ
 • วัสดุก่อสร้าง
 • สินค้าเคมี ยกเว้นสินค้าอันตราย
 • สินค้าเทกอง / วัสดุดิบทางการเกษตร
 • ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
 • ด้ายและไหม
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สินค้าทั่วไป
 • อุปกรณ์เครื่องมือ
 • สินค้าสมุนไพรและเครื่องปรุง
 • เครื่องมืออุตสาหกรรม
 • เครื่องจักร
 • สินค้าที่ทำจากโลหะ
 • น้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรม / น้ำมันที่ใช้กินได้
 • วัสดุอุปกรณ์ที่เกียวกับสายตา
 • ผลิตภัณฑ์สี
 • ผลิตภัณฑ์กระดาษ
 • สินค้าในกลุ่มปิโตรเลียม
 • วัสดุดิบหรือสินค้าที่ทำมาจากพลาสติก
 • วัสดุสำหรับพิมพ์งาน

 

กรมธรรม์การประกันภัยความรับผิดทางทะเล
 • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ซ่อมเรือ
 • กรมธรรม์ความรับผิดของการท่าเรือ
 • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการสถานีขนส่งสินค้า
 • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้รับขนของขึ้นลงที่ท่าเรือ
 • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้รับจัดการท่าจอดเรือ
 • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้รับขนส่ง
 • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้รับจัดการขนส่ง

สำหรับข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่งเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ลรินทร์ สุริยพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2101
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Larin@fpgins.com

อติภา เกิดสีทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการ - ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2102
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Atipa@fpgins.com

Back to top